Som spejdere er vi beredte til at række ud
Johny Kristensen
01-04-2020
Der er brug for, at vi rækker ud til hinanden i en grad, som de fleste af os aldrig har oplevet før. Læs mere her.

BP om uselviskhed og selvopofrelse

Af Morten Brosbøl Vibert, sognepræst i Rise Sogn

OBS: Andagten her er skrevet før corona vendte op og ned på vores hverdag. Men også med corona-briller på giver andagten en særlig mening. Vi udsender andagten, selvom vi godt ved, den ikke bliver brugt til et spejdermøde ligenu. Men ikke desto mindre har vi stadig brug for indholdet. Har du ikke nogen at dele det med, så læs det blot som en lille andagt for dig selv.

Begynd med at læse Filipperbrevet kapitel 2 vers 1-11. Du finder bibelteksten online her.

BP skriver i Scouting for Boys, at en spejder er én, der udlever de gamle ridderes princip om ære. Videre skriver han, at den, som udlever riddernes princip om ære, er en gentleman og taler derfor også om, hvilke menneskelige egenskaber en sådan ridder eller gentleman må besidde. Nogle af de egenskaber er uselviskhed og selvopofrelse. Som eksempel på uselviskheden bruger han en mand, der hed John Smith. Han havde rejst og kæmpet over det meste af verden og var flere gange blevet såret.

BP skriver: 

”Han (John Smith) var et enestående eksempel på en god spejder. Et af hans favoritudtryk var: ”Vi er født, ikke for os selv, men for at gøre godt mod andre”.

Os selv om uselviskhed og selvopofrelse

Jeg blev for nylig spurgt, hvad godt jeg havde gjort mod andre. Mit svar var: ”For lidt”. For sådan har jeg det. Når jeg tænker på, hvor heldig jeg er, så har jeg gjort for lidt. Jeg bor i en rig del af verden. Jeg har hus, familie, venner, penge til dagen og vejen. Jeg er sund og rask og har, hvad jeg behøver. Men har jeg husket de andre?

Sådan tror jeg mange har det… Man har, hvad man behøver, og ikke noget dårligt i det, men engang imellem glemmer vi andre, fordi vi har det så godt. Bibelteksten siger meget godt, hvordan vi burde tænke: Vi skal se på Jesus.

Bibelen om uselviskhed og selvopofrelse

Jesus var villig til at leve på jorden, selvom han var Guds søn. Han var lydig indtil døden på et kors for vores skyld.

Jesus siger i Johannesevangeliet:

”Ingen har større kærlighed end den at give sit liv for sine venner”.

Det var det han selv gjorde, og det er det eksempel som vi må se på.  

Det sætter vores liv i perspektiv, når vi taler om, at vi ikke kun er født for vores egen skyld, men for at gøre godt mod andre. For baggrunden for, at vi ved noget om at gøre godt mod andre, er fordi vi har lært, hvad der er godt. For mig at se er det bedste sted at finde de svar i Bibelen. Her finder vi eksemplet på en næstekærlighed, vi aldrig kan leve op til. Men samtidig er vi netop selv en del af historien, fordi Jesus viser kærlighed mod os, når han lever og dør på jorden. 

Lev dit liv. Klar til at ydmyge dig selv, klar til at ofre dig selv. Lev dit liv for andre fordi Jesus gav sit liv for dig!

Slut med Fadervor og Spejderbønnen.