Foto: Johny Kristensen
19-03-2020
Når gruppens fysiske aktiviteter er aflyst, er det naturligt at blive spurgt til kontingentet. Svaret er, at man betaler kontingent til foreningen, som stadig eksisterer. Læs mere her.

Anbefalinger vedr. kontingentbetalinger

Nogle medlemmer vil muligvis spørge til, om man skal betale kontingent i den periode, hvor man ikke kan deltage i spejderaktiviteterne i den lokale gruppe. 

Svaret i den sammenhæng er, at man som medlem ikke betaler kontingent til aktiviteter, men man betaler kontingent til den forening, hvor aktiviteterne foregår.

Så længe foreningen ikke er nedlagt, og foreningens aktiviteter er sat i bero i denne helt særlige situation, så betaler man fortsat kontingent, og aktiviteterne genoptages lige så snart, omstændighederne tillader det.

Vi opfordrer alle grupper til at holde forbindelsen med spejderne og give dem mulighed for at være “hjemmespejder”, således at de fortsat føler som en del af fællesskabet og er forberedt på at komme tilbage så hurtigt som muligt. På siden spejdernet.dk/hjemmespejder er nogle af gruppernes idéer til hjemmespejder samlet.