Foto: Fredrik Olsen
19-03-2020
KFUM-Spejderne har samlet anbefalinger i forbindelse med aflysninger af arrangementer og evt. forpligtigelser i den forbindelse. Læs mere her.

Anbefalinger vedr. aflyste arrangementer og forpligtigelser

Hvis man som spejdergruppe aflyser et arrangement og i den forbindelse har indgået aftale om leje af hytte eller udstyr, så gælder de almindelige afbestillingsbetingelser, der normalt vil fremgå af den lejekontrakt med underskrevet eller på anden vis godkendt.

Der er ikke en forsikring, der dækker det tab, man som spejdergruppe får i den forbindelse, hvis aflysningen skyldes coronavirus.

Særligt om aflysninger fra den 17. marts til den 30. marts

Der er indført et forbud mod arrangementer med mere end 10 deltagere. Hvis man i den periode har aflyst et arrangement og har en lejeudgift, så skal man gøre reglerne om “Force Majeure” gældende.

Reglerne betyder, at man som lejer ikke har mulighed for at opfylde sin del af forpligtelsen (benytte den lejede hytte), når udefrakommende forhold påvirker situationen. I det her tilfælde lovgivning.

Det vil ikke fritage gruppen fuldstændig for en betaling, men man har et godt udgangspunkt for den forhandling, man skal have om, hvad der så skal betales.

Hvis udlejer ophæver lejemålet med henvisning til coronavirus, har man som udgangspunkt krav på at få alle pengene retur, hvis det sker før arrangementets gennemførelse.

Anbefalinger fra DGI

KFUM-Spejderne arbejder på at sikre, at udgifter til leje af f.eks. hytter, kan indgå som en udgift i den ansøgning, der normalt sendes til kommunen, selvom den pågældende aktivitet ikke er gennemført.

Står man som gruppe i den situation, at fx en gruppeweekend må aflyses, og udlejer af en hytte kræver fuld betaling, så forsøg at gå i dialog om en reduktion, der svarer til det mindre slid og forbrug, der er ved ikke at bruge stedet.

Ofte har man også betalt et depositum, som dækker forbrugsafgifter og skader. Det beløb har man som udgangspunkt krav på at få tilbagebetalt.

DGI har udarbejdet et notat som blandt andet beskriver ovenstående. Det kan du læse her.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er man velkommen til at sende en mail til info@kfumspejderne.dk med konkrete spørgsmål.