19-03-2020
Salget af lodsedler er for en stund sat på pause. Samtidig arbejder KFUM-Spejderne på at udvide salgsperioden. Læs mere her.

Anbefalinger til grupper, som sælger lodsedler

Salget af lodsedler er helt naturligt sat på pause, og flere grupper har spurgt til, om salgsperioden kan forlænges.

Vi arbejder på at udvide salgsperioden, men det kræver tilladelse fra Spillemyndigheden, som arbejder på en løsning. Indtil vi får afklaret, om det er muligt at forlænge salgsperioden for lodsedlerne, så er anbefalingen, at salget sættes på pause, indtil situationen er mere normaliseret.

Når der foreligger en afklaring af mulighederne fra Spillemyndigheden, vil der blive orienteret om dette i nyhedsbrevet.

Returneringspolitik fastholdes

I forhold til returnering af lodsedler, så fastholder vi indtil videre den returneringspolitik, der er meldt ud.

Vi vurderer løbende de muligheder, som grupperne har for et salg, og vi er indstillet på at justere vilkårene for returnering, herunder fristerne for returnering, men det bliver først, når vi kender mulighederne for at få forlænget salgsperioden.

Du kan til en hver tid se gældende frister i forbindelse med lodsedlerne her.