17-07-2017
Der er faktisk slet ikke så stor forskel på korpsene. Men hvordan fungerer det så egentlig i ledelsen for Spejdernes Lejr?

Tænker du også, at de danske korps er meget forskellige?

 

Der er faktisk slet ikke så stor forskel på korpsene. Men hvordan fungerer det så egentlig i ledelsen for Spejdernes Lejr?

 

Spejdernes Lejr er arrangeret af de fem danske spejderkorps Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. De fem korps arbejder sammen i foreningen Spejderne, og i lejrledelsen har man f.eks. forsøgt at få så ligelig en fordeling som muligt mellem korpsene. Nu skal du høre, hvad de to lejrchefer for Spejdernes Lejr, Mia Lind Ibsen og Richard Engelholm(Rikki), synes.

 

Mia udtaler: ”Det her med at arbejde tværkorpsligt, det lyder meget eksotisk, men det er det jo i bund og grund ikke, fordi vi alle sammen er spejdere. 95% af det vi bekymrer os om, og snakker om og drøfter, det er noget vi er enige om, det handler om hvordan vi som spejdere ser omverdenen. Så er der de der 5%, som er forskellige, hvor vi engang i mellem støder på sådan en ”Nå ser I det sådan,” eller ”nej, hvor sjovt at I har en anden tilgang til det. Langt hen ad vejen, er det med at arbejde tværkorpsligt, ikke anderledes end at arbejde i et projekt sammen med nogen, man ikke arbejder med til daglig.”

 

95% fællesskab 

”Ja enig, vi er 95% ens i de fem korps, og det opdager man i særdeleshed, når man går ud og taler med folk, der ikke er spejdere… Og de kan ikke forstå hvad forskellen er mellem de fem korps, og den er nok heller ikke så stor. Men det fede er, at lige akkurat der hvor vi er forskellige, det er de steder hvor det betyder noget, det er de steder hvor der er plads til det, men det er steder, hvor vi stadigvæk kan arbejde sammen,” tilføjer Rikki.

Men der er selvfølgelig noget kultur i de forskellige korps, som man ikke bare lige kan blande, men det synes Rikki ikke er noget der standser samarbejdet i korpsene, tværtimod. ”Jeg synes, at vi skal blive bedre til at arbejde sammen, for det tror jeg, at der er gode ting i.” siger han.

Der er mange forskelligheder i korpsene, og Mia fortalte om en snak de havde haft på et møde, hvor de var kommet ind på uniformen. I de forskellige korps er der stor forskel på hvordan den bruges. Hun siger f.eks. dette: ”Der er bare en helt stor forskel i, at KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere bruger deres uniform som den sådan pæne genstand man har på, når man går til arrangementer, hvor man skal være pæn - spejderpæn, men som et mere højtideligt - der var endda nogen, som kaldte det vores gallauniform, hvor det for DDS’ere er et stykke arbejdsbeklædning, det er den vi tager på når vi skal slæbe rafter og være beskidte.”

 

I et andet eksempel forklarer Rikki om forskellene i ledelsen af store lejre. DDS har før brugt et koncept, hvor det er lejrorganisationen, der har alle de basale opgaver, mens KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere mere er til det koncept, hvor der er en lille lejrorganisation, og det er lederne ude i grupperne, som er med til at drive lejren. Som han selv siger: ”Det er altså en helt anden måde at tænke drift af lejr på. Det har ikke noget at gøre med om man er grøn eller blå, det har jo noget at gøre med vaner, at sådan har man altid gjort i KFUM-spejderne og De Grønne Pigespejdere og sådan har vi altid gjort i DDS og så lige pludselig kommer der de der to forskellige måder, at løse den samme opgave på.”

Mia og Rikki fortæller til sidst, at deres generelle opfattelse af tværskorpsligt samarbejde er, at vi er rigtig gode til at arbejde sammen om dét, vi har til fælles, samtidig med at vi tager hensyn og viser respekt for hinanden, der hvor vi er forskellige.