Foto: Lea Ries
20-03-2019
Hovedbestyrelsen holdt møde på Houens Odde i forbindelse med Spejdernes årsmøde anden weekend i marts. Læs her, hvad der var på dagsordnen.

Orientering fra hovedbestyrelsen marts 2019

Af Lea Ries, medlem af hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har endnu engang mødtes i de smukke omgivelser på Houens Odde. Denne gang i forbindelse med Spejdernes Årsmøde anden weekend i marts.

Spejdernes Årsmøde 2019

Hovedbestyrelsen deltog i et spændende årsmøde for Spejderne sammen med bestyrelserne/korpsledelserne/rådene fra de andre spejderkorps.

Der blev vendt alt fra Ungdomsøen til Spejdernes Lejr, gruppeudvikling, partnerskaber, budget og regnskab. KFUM-Spejderne blev fremhævet og fik stor ros på årsmødet ifm. associering af Semerkand Ungdom til vores korps. Spejdernes bestyrelse er blevet tilforordnet med 5 medlemmer herunder Hans Henrik Halvbjørn fra KFUM-Spejdernes hovedbestyrelse. En ny forening - med stor succes

Der var igennem hele årsmødet fokus på, at vi stadig er en ung forening, som fortsat skal huske tilbage på stiftelsen for 3 år siden. Hvorfor blev Spejderne blev stiftet til at starte med, hvad vi er fælles om og hvad vi kan opnå sammen?

Spejderne er kort fortalt blevet en kæmpe succes. Med projekter som Ungdomsøen, Spejdernes Lejr og en række stærke partnerskaber gør vi os i den grad bemærket i Danmark, og vi får vist stor respekt og meget interesse alle steder fra.

Spejdernes fokus de næste par år følger strategiplanen. Den består af 8 indsatsområder og de 4 strategiske temaer:

  • Ungdomsøen
  • Gruppeudvikling
  • Identitet og organisation
  • Række ud

Ungdomsøen

Det helt store emne på årsmødet var Ungdomsøen, som snart er klar til åbning.

Planen er teståbning i maj, de første arrangementer og tilretning af øen henover sommeren og officiel åbning 24. august 2019 på øen samt rundt omkring i landet.

Ærgrer du dig over, du ikke har haft en finger med i Ungdomsøen? Bare rolig, du kan stadig nå at være med, både til arbejdsdage/-weekender inden åbningen, til arrangementer, når øen åbner, eller måske er det ligefrem dig, der skal være den nye ø-boss?

Læs mere på www.ungdomsoen.dk og www.spejderne.dk/blog/projekter/ungdomsoeen

 

Opdatering af bestemmelser, nyt korpsprojekt samt besøg fra DUF og landsamrådet

Bestemmelser

KFUM-Spejderne har en række bestemmelser som tillæg til vores vedtægter, og hovedbestyrelsen arbejder for tiden på at opdatere de nuværende bestemmelser i samarbejde med bl.a. styregrupperne. Målet er, at bestemmelserne forsat skal relevante og nemme at bruge for alle i korpset.

Du kan finde alle korpsets bestemmelser her

Nyt korpsprojekt

Jens Nygaard Nielsen besøgte hovedbestyrelsen og fortalte om det nye korpsprojekt, der er i støbeskeen. Siden 70'erne har KFUM-Spejderne haft korpsprojekter i form af forskellige samarbejdslande, her kan bl.a. Mongoliet og Tunesien nævnes som nogle af de tidligere. Jens fortalte om den spændende proces arbejdsgruppen er i gang med, for at finde et nyt korpsprojekt, og arbejdsgruppen har særligt fokus på, at det nye projekt skal indeholde anderledes oplevelser end tidligere og være gruppenært, med målet om at så mange lokale spejdere som muligt får berøring med korpsprojektet.

DUF og Landssamrådet

Hovedbestyrelsen fik også besøg af Gitte Kjær Petersen og Anna Lindqvist. Gitte er KFUM-Spejdernes repræsentant i Dansk Ungdoms Fællesråd, DUF's, styrelse, og Anna er KFUM-Spejdernes repræsentant i Landssamrådet samt formand for Landssamrådet. De to kvinder fortalte om samspillet mellem DUF, Landssamrådet og KFUM-Spejderne, og vi havde en god snak om, hvordan dette samspil kan forbedres, så vi får endnu mere ud af det.

Er du nysgerrig, kan læse du læse mere om DUF og landssamrådet på www.duf.dk og www.samraadet.dk.

På vegne af hovedbestyrelsen
Lea Ries

Referater fra hovedbestyrelsens møder

Referater fra hovedbestyrelsens møder er åbne og frit tilgængelige via Projektportalen.