Foto: Christian Bloch Hansen
07-06-2018
Tirsdag den 12. juni 2018 vil der ske en række opdateringer på Medlemsservice. Læs her, hvad det vil betyde for dig, som bruger Medlemsservice.

Opdateringer på Medlemsservice

Som en konsekvens af persondataforordningen har vi på korpskontoret vurderet, at der er behov for at få genbekræftet samtykke til en del af de oplysninger, vi har registeret på vores medlemmer.

Du skal give samtykke igen

Første gang du logger ind på Medlemsservice efter den 12. juni, vil du derfor blive mødt af et skærmbillede, hvor du skal sige ja eller nej til at vi må gemme følgende oplysninger:

  • Portrætfoto – tilladelse til af offentliggøre.
  • Helbredsoplysninger

Portrætfoto har vi hidtil haft formuleret som en fototilladelse generelt, men med den nye persondataforordning præciserer vi, at det alene er portrætfoto, der skal afgives tilladelse til.

Det betyder også, at vi sletter alle nuværende fototilladelser, da ikke mener, de lever op til de nye regler i Persondataforordningen. Tilladelse til at offentliggøre billeder fra aktiviteter er stadig muligt, så længe det ikke suppleres med navne på de personer, der optræder på billederne, og det er tydeligt, at det er aktiviteten, som er i centrum.

Da helbredsoplysninger er følsomme oplysninger, stiller persondataforordningens krav om samtykke til, at vi opbevarer og behandler de oplysninger. Det betyder, at vi slår de to felter Sygdomme og Handicap sammen til ét felt, og det vil fremover hedde Specielle hensyn/Særlige forhold.

De oplysninger, der er tastet i de to nuværende felter, bliver gemt i det nye felt. Hvis et medlem efterfølgende siger nej til, at vi må gemme helbredsoplysninger, er det gruppens ansvar at slette allerede registrerede data.

Ved udmeldelse vil disse oplysninger også blive slettet samtidig med udmeldelsen.

Samtykke ved indmeldelse online

Online indmeldelse bliver opdateret i overensstemmelse med ovenstående, således at man som nyt medlem eller forældre/værge skal give samtykke til offentliggørelse af portrætfoto og at helbredsoplysninger må gemmes.

Udløbsdato på følsomme oplysninger ved ture

Mange har oprettet spørgsmål om fødevareallergi og medicin, når der skulle arrangereres ture i gruppen. De spørgsmål kan der nu sættes en udløbsdato på, så de indtastede oplysninger automatisk slettes 30 dage efter man har gennemført turen. Persondataforordningen stiller krav om, at vi kun opbevarer den type af data, så længe det er relevant, og derfor kan man nu få en del af arrangementsdata slettet, som omhandler personfølsomme data.

Aktiv funktion kræver stadig børneattest

Det har længe været et ønske at kunne slette en børneattest på personer, som ikke længere har en aktiv funktion i gruppen. Det betyder, at det fremover kun vil være muligt at bestille børneattest på personer, der har en funktion, som kræver børneattest. For børn og pårørende vil fanebladet børneattest ikke længere være synligt.

Da mange grupper har valgt at søge børneattest på personer, som i dag ikke har en funktion der kræver børneattest, er der, som en overgangsordning til de personer, oprettet funktionen ”Børneattest påkrævet”.

De pågældende personer vil automatisk blive tildelt denne funktion, så vi ikke med opdateringen sletter børneattest på nogen i gruppen. Til gengæld får gruppen et bedre værktøj til at vedligeholde og rydde op i børneattester.

Fremover får gruppen mulighed for, når et medlem eller en frivillig stopper med en funktion, der kræver børneattest, at få den slettet. Vender man senere tilbage til en opgave i gruppen, hvortil der kræves børneattest skal der bestilles en ny.