13-04-2018
Arbejdsgruppen for Arbejdsprogram har startet mærke-luppen. Her sætter de fokus på forskellige mærker fra Paletten. I første omgang er det tropmærket Vi tør. Læs om konceptet her.

Mærkeluppen: Fokus på mærket Vi tør

Af arbejdsgruppen for arbejdsprogram

Vores hensigter med Mærke-luppen er, at du som leder skal kunne få en god forståelse og et samlet overblik over mærket, så du (forhåbentligt) vil være i stand til og have mod på at få stadig flere spejdere i gang med at tage Palettens mærker.

Mærke-luppen indeholder beskrivelser til aktiviteter og henvisninger til KFUM-spejdernes aktivitetsdatabase, der alt sammen danner en komplet guide til det udvalgte mærke.

Kom godt i gang med mærket Vi tør

Første mærke under luppen er Vi Tør - et mærke for troppen, der handler om at udfordre sig selv og hinanden.

Du vil finde en masse spændende information og tankevækkende overvejelser omkring mærket “Vi tør”. Forhåbentlig vil det give dig blod på tanden, til netop at dette mærke skal tages i din spejdergruppe som det næste.

Det store spørgsmål nu, kan umiddelbart være, hvordan du får forvandlet det, der på papiret lyder kanon spændende, til et rigtig godt og lærerigt spejdermøde?

Mærke-luppen vil klart opfordre dig til at give dig i kast med nogle af de planlægningsværktøjer, som Paletten giver mulighed for. Spejderarbejdet skal give mening, og derfor er det vigtigt, at man finder de værktøjer, som virker for en selv. Hvis du gerne vil dykke endnu mere ned i planlægningsværktøjerne eller have flere, kan de findes i Paletten håndbogen, som kan købes hos 55nord

Er du endnu ikke helt bekendt og tryg med Paletten og dens mange værktøjer, eller synes du det er svært at komme i gang? Hvis ja, så frygt ej. Der er hjælp at hente, for Spejdernets Aktivitetsdatabase er nemlig propfuld af fede aktiviteter. Besøg siden på Aktivitetsdatabasen.

Hvis du på trods af det, alligevel skulle tænke “Der er nok ikke nogle aktiviteter, som passer på mærket Vi tør”, så har vi i vores aktivitetsguide håndplukket nogle fede aktiviteter til dig fra aktivitetsdatabasen. Se mere i Vi tør under Mærkeluppen.

Det er arbejdsgruppen for arbejdsprogram, der laver Mærke-luppen. Hvis du har et forslag til et mærke, der skal sættes under lup eller har andet feedback, må du meget gerne skrive til os på arbejdsprogram@kfumspejderne.dk.