13-09-2017
Få et komplet spejdermøde om førstehjælp, så du nemt kan lære dine spejdere at give hjertemassage og kunstigt åndedræt - få også en hjerte-lungeredningsdukke med hjem!

Lær dine spejdere hjerte-lungeredning

KFUM-Spejderne bakker op om den europæiske Hjertestarterdag og opfordrer grupperne til at afholde et hjertestartermøde i uge 41. Har gruppen ikke tid i den uge, kan I også afholde hjertestartermødet en anden dag.

I denne forbindelse har de to Giv-Et-År-spejdere på Spejdercenter CPH, Iben Zethsen og Ea Forchhammer, udviklet et komplet to timers spejdermøde om førstehjælp. I dette mødemateriale er der sat et fokus på hjerte-lungeredning.

For spejdere over 12 år

Dette mødeprogram er udviklet til spejdere fra tropsalderen og op, da et barn under 12 år ikke har kræfter nok til at give hjertemassage. Du kan dog finde inspiration til, hvad man kan gøre med andre enheder bagest i hæftet.

Her kan du downloade mødeprogrammet.

Få en hjerte-lungeredningsdukke med hjem

Sammen med dette mødeprogram kan du også få en MiniAnne-dukke hjem til din spejderhytte, så dine spejdere kan få lov at mærke, hvor meget der skal til for at give hjertemassage.

MiniAnne-dukken kan afhentes på Spejdercenter CPH eller Houens Odde Spejdercenter, hvor man på forhånd skal skrive en e-mail til booking@spejdercentercph.dk, så vi kan have dukken klar til, når du kommer. Da der ikke er ubegrænset antal dukker, er det efter først-til-mølle princippet.

Hvad er Hjertestarterdagen?

Hjertestarterdagen (Restart a Heart Day) er et initiativ fra EU-parlamentet, som afholdes for 5. gang i Danmark af Dansk Råd for Genoplivning og TrygFonden mandag den 16.oktober 2017.

Målet er at sætte genoplivning på dagsorden i Danmark, så flere danskere er klar til at redde liv og flere overlever hjertestop uden for hospital.

Hjertestarterdagen er i uge 42, men på grund af efterårsferien i Danmark og flere spejderkurser i den uge, afholder KFUM-Spejderne hjertestartermødet i uge 41.

Her kan du læse mere om Hjertestarterdagen

Bliv instruktør i genoplivning

 

Bliv instruktør i genoplivning – og lær andre at redde liv. Hjerteforeningen tilbyder gratis instruktøruddannelse i genoplivning til KFUM-Spejdere, der vil være frivillig instruktør. (min. 18 år)

Få mere at vide Giv Liv-projektet og læs også invitationen: instruktøruddannelse i genoplivning