Foto: Christian Bloch Hansen
10-03-2018
2017 blev ikke sidste gang, at tørklæder og kitkattelte markerede sig i fællesskab på Danmarkskortet. De fem spejderkorps har netop truffet beslutning om, at alle spejdere i Danmark skal mødes på fælles lejre i fremtiden.

Juhuu! Vi skal på Spejdernes Lejr igen

Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig har i fællesskab besluttet, at alle Danmarks spejdere skal mødes på fælles lejre i fremtiden. Ikke bare en gang, men som en fast tilbagevendende begivenhed.

Evalueringen af lejren i 2017 viste, at tre ud af fire spejdere mener, at lejren har haft en positiv indflydelse på deres opfattelse af fællesskabet spejderne imellem. Ligeledes mener tre ud af fire spejdere, at det er vigtigt, at Spejdernes Lejr afholdes igen. Det signal har korpsene fanget.

 

Lejren giver ny energi

Spejdernes Lejr er et samlingspunkt på tværs af korps, men giver også den enkelte gruppe et nyt skud energi: ”For lederne har lejren været en anledning til at kunne vise gruppernes særlige identitet frem for nabogrupperne i de andre korps. Når spejderne møder hinanden med en bevidsthed om den identitet, sår vi frøene til nye lokale samarbejder på tværs af korps,” siger formand for KFUM-Spejderne, Morten Junget.

De fem korps har også truffet beslutningen, fordi det giver en række indlysende fordele for planlægning og drift af Spejdernes Lejr at gøre begivenheden permanent.

”Vi kan lettere overføre viden og erfaringer fra lejr til lejr. Den viden vil vi også kunne trække på, hvis vi i fællesskab arrangerer og afvikler større events mellem lejrene,” forklarer David Hansen, spejderchef for Det Danske Spejderkorps.

For at sikre stabilitet og samle erfaringer et sted har korpsene besluttet, at kommende lejre afholdes i regi af Spejderne.

Meningsfuldt fællesskab

Næste gang spejderne får mulighed for at skabe en midlertidig by af rafter og telte bliver i 2022. ”For spejderbevægelsen betyder Spejdernes Lejr, at børn og unge oplever, hvor mange der faktisk er med i det fællesskab, de selv er en del af. Et meningsfuldt fællesskab,” siger Morten Junget.

”Med lejren giver vi også vores spejdere et globalt perspektiv. De oplever, at de er en del af verden – og at vi har meget at være fælles om. De internationale deltagere kan vi kun tiltrække med den størrelse Spejdernes Lejr giver os,” supplerer formand i De grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm.

 

Flere skal med

Foruden fede friluftsoplevelser, meningsfuldt fællesskab og et globalt perspektiv er lejren også en invitation. ”Det er klart, at størrelsen på lejren, når vi går sammen i alle korps, i sig selv giver en synlighed, som grupperne kan bruge som springbræt til at invitere endnu flere med i fællesskabet,” siger David Hansen. Han fortæller også, at det er en vision for de kommende lejre, at flere af dem, der ikke allerede er aktive spejdere skal deltage.