Foto: Andreas Thørring Bastrup
11-10-2018
Hvad betyder det egentlig, når vi snakker om k'et hos KFUM-Spejderne? K-patruljen giver deres bud her.

Hvad mener vi, når vi taler om k'et?

Af Mette Lundegaard, K-patruljen

Med den sidste tids øgede fokus på vores kristne ståsted er der vokset en ny sprogbrug frem omkring området. Hvor tidligere tider snakkede om forkyndelse, tro og kristendom når vi skulle snakke om vores.. – ja, vores hvad? Vores kristne ståsted, vores kristne profil, de kristne værdier. Måske har vi manglet et nyt ord, der dækkede, hvad vi mente, og samtidig for nogen lagde en distance til en sprogbrug, der kunne virke stiv, gammeldags og uforståelig.

På landsmødet blev alt dette mange gange omtalt som ”vores K”. Og det der K... - bliver efterhånden sat foran mange ting. K-folk, K-opgaver, K-området, K-debat, - K-identitet, K-kultur. Vi har tilmed i den sidste landsmødeperiode haft en K-patrulje, der nu har afleveret en K-rapport til den nye hovedbestyrelse med anbefalinger til næste periodes K-strategier og K-struktur.

 

Og bliver det så bare noget K-salat?

Så er vi nu med på, hvad vi snakker om, når vi snakker om vores K, eller bliver det bare en omgang luftigt K-salat?

Vi vil gerne italesætte vores K mere, end vi før har gjort – og derfor er den nye tale om K egentlig ganske velkommen. Især fordi den er vokset ud af et behov for at tale om disse ting uden at støde panden på ord, der måske både var svære at forstå og for nogen også forbundet med negative oplevelser.

Derfor giver det god mening at italesætte området ved at tale om vores K. Alt det med K er det, der netop kredser om vores kristne værdier, vores kristne profil og ståsted, tro og forkyndelse - kort sagt alt det med Gud.

Derfor vil den næste periode også byde på en masse K-ord. Der er K-opgaver, der skal løses af os alle i fællesskab. Mange vil indgå i K-debatter og K-samtaler, fordi det vil være med til at skabe vores K-identitet og ændre vores K-kultur.