Det store Naturtjek - Sølv

”Det store Naturtjek”- mærket viser, at man har hjulpet til med at kortlægge den danske natur. Mærket er blevet udviklet i samarbejde med Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-Spejderne, og er tilgængeligt for alle landets spejdere. Man kan købe mærket i Spejdersport.

Først skal man dog optjene sig ret til at bære mærket. Det gør man ved at registrere natur ved hjælp af app’en NaturTjek. NaturTjek kan hentes på App Store, Google Play. Har man ingen smartphone kan man også tjene op til mærket ved at registrere online. 

SØLV

Sølvmærket giver spejderne oplevelser fra forskellig slags natur, hvor forskellige arter lever og et indblik i forskellige organismegrupper samt typer af levesteder. Spejderen får desuden mulighed for at gøre en konkret forskel med et naturforbedrende projekt eller en oplysende aktivitet. Samt træning i naturregistrering via en mobil-app.

Krav til sølvmærket

  • i alt mindst 60 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek-appen – fordelt på mindst 10 forskellige arter og mindst et dyr, en plante og en svamp.
  • i alt mindst 30 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek-appen – omfattende mindst 6 for-skellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemfør mindst 3 biodiversitetsaktiviteter. 

Læringsmål
Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Sølv:

  • har fundet og identificeret et større antal specifikke arter og levesteder
  • har registreret sine fund i appen NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen
  • har gennemført konkrete aktiviteter koblet til biodiversitet, fx forbedring af levesteder i nærheden af hytten/lokalet.

SE AKTIVITETSPULJE

For at kunne opnå sølv og guldmærket, skal du udføre en række biodiversitetsaktiviteter, udover at registrere arter og levesteder.

Du kan se de mulige aktiviteter her 

Andre