Det store Naturtjek - Guld

”Det store Naturtjek”- mærket viser, at man har hjulpet til med at kortlægge den danske natur. Mærket er blevet udviklet i samarbejde med Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-Spejderne, og er tilgængeligt for alle landets spejdere. Man kan købe mærket i Spejdersport.

Først skal man dog optjene sig ret til at bære mærket. Det gør man ved at registrere natur ved hjælp af app’en NaturTjek. NaturTjek kan hentes på App Store, Google Play. Har man ingen smartphone kan man også tjene op til mærket ved at registrere online. 

Guldmærket giver spejderne dybdegående erfaring med at lede efter specifikke arter og leve-steder, som de nok ikke kender i forvejen. Desuden oplever spejderen at være med i konkrete aktiviteter til gavn for biodiversiteten både konkret og på det oplysende/debatskabende niveau.

Krav til guldmærket

  • i alt mindst 100 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek-appen – fordelt på mindst 20 forskellige arter, fordelt på både pattedyr, padder & krybdyr, insekter, fugle, planter og svampe.
  • i alt mindst 60 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek-appen – omfattende mindst 8 for-skellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemført i alt mindst 6 biodiversitetsaktiviteter.

Læringsmål
Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Guld:

  • har fundet og identificeret et stort antal specifikke arter og levesteder samt fundet ud af hvilken kategori af art, der er tale om.
  • har registreret sine fund i appen NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen med så mange billeder og kommentarer som muligt.
  • har gennemført forskellige aktiviteter, som har forbedret forholdene for biodiversitet lokalt samt været med i et samarbejde om forbedring af biodiversitet eller påvirket andre udenfor spejdergruppen om biodiversitet.
  • har opnået forståelse for forskellen mellem mangfoldig natur, som giver mulighed for mange forskellige arter, og natur, som er så ensformig, at kun ganske få arter kan leve der.
  • har reflekteret over, hvad man selv kan gøre for biodiversiteten samt kan forklare det for andre.

SE AKTIVITETSPULJE

For at kunne opnå sølv og guldmærket, skal du udføre en række biodiversitets-aktiviteter, udover at registrere arter og levesteder.

Du kan se de mulige aktiviteter herhttp://www.biodiversitet.nu/vaer-med/spejdere/aktivitetspulje

Andre