Det store Naturtjek - Bronze

”Det store Naturtjek”- mærket viser, at man har hjulpet til med at kortlægge den danske natur. Mærket er blevet udviklet i samarbejde med Det Danske Spejderkorps (DDS) og KFUM-Spejderne, og er tilgængeligt for alle landets spejdere. Man kan købe mærket i Spejdersport.

Først skal man dog optjene sig ret til at bære mærket. Det gør man ved at registrere natur ved hjælp af app’en NaturTjek. NaturTjek kan hentes på App Store, Google Play. Har man ingen smartphone kan man også tjene op til mærket ved at registrere online. 


Krav til bronzemærket

Bronzemærket giver spejderne nærkontakt med hvad der lever i naturen og et blik for hvad der adskiller en art fra en anden. Samt træning i let naturregistrering via en mobil-app.

  • 20 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek-appen – fordelt på mindst 5 forskellige arter.
  • 10 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek-appen (registrér alle de levesteder du kan se i en cirkel med 10 meters radius).
  • Taget billede af naturen, hvor de forskellige arter blev fundet og snakket om, hvorvidt det passer med beskrivelsen af levestedet for arten i appen.

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Bronze:

  • har fundet og identificeret et antal specifikke arter og levesteder
  • har registreret sine fund i appen NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen
  • har reflekteret over, hvor de forskellige arter blev fundet og hvorfor

Andre