07-07-2017
Det kan give meget at invitere forældre til møder, både for ledere, børn og forældre.

Forældreaften med ulvene

Der kan være flere fordele ved at invitere forældre med til spejder. Er der en aften, hvor nogle af lederne ikke kan komme, kan nogle forældres deltagelse på den korte bane redde en spejderaften. Men på længere sigt vil det også give et vigtigt udbytte for spejdergruppen.

KFUM-Spejderne har i 2016 foretaget en analyse af alle voksende grupper. Kendetegnende for alle vækstende spejdergrupper er bl.a., at de har et godt samarbejde med gruppens forældre. Det er altså en vigtig faktor for en succesfuld gruppe, at man kender forældrene og formår at inddrage dem i arbejdet med at drive foreningen. 

En stor andel af KFUM-Spejdernes ledere er startet som forældre. De har måske hjulpet til på en tur og sidenhen ved nogle spejdermøder, og så er de blevet grebet af det, mens de også faldt godt i hak med gruppens andre frivillige. Det er det, man kalder “slow recruitment”. 

Hvad skal vi lave?

Når man inviterer spejdernes forældre med til spejder, er det vigtigt at planlægge en aktivitet, som er nem at gå til uden spejderkendskab, og som samtidig aktiverer alle fremmødte. Nogle forældre vil opleve det som rigtig irriterende, hvis de har sat aftenen af til at hjælpe, og de så ikke får mulighed for at hjælpe. Ligesom nogle vil være lidt generte og derfor ikke selv griber opgaver.

Her er nogle ideer til aktiviteter:

  • Tur med kano eller kajak  - En ret enkel aktivitet, som det er nemt at gennemskue. Aktiviteter på vand kræver mange voksne, og forældrene ser sådan en aktivitet som værdifuld og noget, de gerne vil give til deres børn.
  • Vandretur 
  • Sæbekassebiler
  • Havedag
  • Madlavning