Distriktskonferencen i 2017 har SAMARBEJDE og UDVIKLING som tema.
På konferencen beskæftiger vi os med, hvordan vi som distriktsstabe kan være med til at støtte op om spejderarbejdet i de enkelte grupper. Vi vil beskæftige os både med hvad? og hvordan?. Målet er at vi sammen på konferencen styrker hinanden til at kunne gå hjem og styrke spejderarbejdet i eget distrikt.

Der udsendes også indbydelse til distrikterne. Tilmeldingsfristen er 3. april 2017
Startdato: 22-04-2017 09:30
Slutdato: 23-04-2017 13:00
Pris: 600 kr.
Tilmeldingsfrist/deadline:
Max antal deltagere:
Arrangørs navn: Hærulf distrikt på vegne af SOL
Arrangør e-mail: jimmijacobsen@kfumspejderne.dk
Arrangør telefonnummer:
Lokationsnavn: Houens Odde - Gilwellhytterne
Lokationsadresse:

Tilmelding: congresso.spejdernet.dk

 

Mulighed for ankomst fra fredag d. 21. april.

 

Programmet starter lørdag kl. 9.00.

 

Betaling: Hvert distrikt modtager en samlet regning, når konferencen er afholdt. Prisen fra 5. deltager er 500 kr.

 

Der planlægges fælles aktiviteter såvel som workshops. Workshop runde A er lørdag eftermiddag. Runde B og C er søndag.

 

Beskrivelse af workshops:

 

RUNDE A

(A1) FORNYET ENERGI I DISTRIKTSSTABENS ARBEJDE

I denne WS arbejder vi med at holde fast i eller finde energien i stabsarbejdet. Hvad motiverer? Hvorfor er jeg med i staben? Inspiration til stabens sociale fællesskab og nye tiltag i stabens arbejde. Formålet er også at kunne sætte ”energi” på dagsordenen, når man er tilbage i egen distriktsstab.

 

(A2) VÆKSTANALYSE OG DISTRIKTSSTABEN

I denne WS arbejder vi med korpsets analyser af grupper i vækst. Hvordan kan staben støtte grupperne og hvordan får vi formidlet analysens konklusioner til grupperne. Hvilke konkrete værktøjer kan hjælpe os til at hjælpe grupperne videre i forhold til analysen?

 

(A3) FORMÅLET MED DISTRIKTSSTABEN

I denne WS sætter vi fokus på distriktsstabens formål og arbejdsopgaver. Hvilke opgaver er der i en distriktsstab? Er dette forskelligt fra stab til stab og er der forskellige måder at være distriktsstab på. Undervejs er der også plads til at reflektere over egen rolle i distriksstaben.

 

(A4) SPEJDERMETODEN

I denne WS tager vi afsæt i spejdermetodens 8 principper for at få en større forståelse for, hvad de indebærer. Hvilken betydning har principperne for måden vi arbejder på? Undervejs sættes fokus på hvordan vi anvender principperne i distriktsstaben og på distriktsniveau.

 

RUNDE B

(B1) SAMARBEJDE, KOMMUNIKATION OG KONFLIKTLØSNING

I denne WS sætter vi fokus på samarbejdet og hvordan distriktsstaben kan støtte gruppeledelserne og de gode lederfællesskaber. Hvad fastholder og udvikler det gode samarbejde? Hvordan samarbejder vi, hvis vi ser forskelligt på tingene eller når konflikterne kommer. Hvilke værktøjer kan hjælpe staben og grupperne i det daglige arbejde.

 

(B2) AKTIVITETER I DISTRIKTET

I denne WS sætter vi fokus på aktiviteter på distriktsniveau. Hvorfor opfinde den dybe tallerken igen og igen? Få inspiration og del din gode historie. Hvilke værktøjer kan bruges til at støtte jeres arbejde? Aktiviteter i forhold til både spejdere og ledere/grupperåd samt aktiviteter i forhold til de uddannelsesopgaver, som distriktet kan løfte.

 

RUNDE C

(C1) UNGEINDDRAGELSE

I denne WS sætter vi fokus på inddragelsen af unge spejdere i arbejdet på distriktsniveau. Hvorfor er det vigtigt og hvordan inddrages eller fastholdes de unge i distriktsarbejdet. Undervejs deles de gode historier og der er mulighed for at sætte mål i forhold til arbejdet i egen distriktstab.

 

(C2) LEDERDELTAGELSE I DISTRIKTETS ARRANGEMENTER

I denne WS sætter vi fokus på, hvordan man kan få opbakning fra både erfarne og nye ledere til distriktets arrangementer. Hvad gør vi for at få dem til at møde op, og hvad gør vi for at de kommer igen? Undervejs deles de gode historier og er er mulighed for at sætte mål i forhold til arbejdet i egen distriktsstab.

 

(C3) K i KFUM - BETYDNINGEN AF VORES KRISTNE VÆRDIGRUNDLAG

Hovedbestyrelsen har i denne periode igangsat en proces der har til formål at undersøge vores kristne værdigrundlag, Denne debat faciliteres af Hovedbestyrelsesmedlem Klaus Eisenhardt. Vi skal blandt andet snakke om forkyndelse, samarbejde med den lokale kirke og meget andet.

 

Den årlige konference for distriktsstabsmedlemmer. Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 22.-23. april 2017. Tilmeldingen åbner d. 1.februar 2017.

Temaet for årets konference er samarbejde og udvikling.

Mulighed for ankomst fra fredag d. 21. april.

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer