Forfatter: Brian Hahn

Vendespil, hvor brikkerne skal være levende. Spejderne, to og to, får tildelt et dyr, inden legen starter. 
"Brikkerne" vendes ved, at de bliver klappet på hovedet. Når man som brik er blevet "vendt," skal man lave  fagter ud fra, hvilket dyr man er (spejderne får tildelt et dyr, uden at de andre hører det, inden legen starter). Dyrene skal parres samme to og to, før man har et stik.

"Stikkene" kan evt. gå sammen, inden legen starter og aftale/vise hinanden, hvilke fagter de skal bruge for at kunne vise deres dyr og at de hører sammen.

2 bævere skiftes til at "vende brikker."

Tags

Varighed

Materialer

Ingen Evt. billeder af de dyr, man gerne vil have med i legen

Enheder

Deltagere

Min. 11

Max. 40