Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Ulve

Formål:

At ulvene får kendskab til et erhverv igennem deres forældre.

Forberedelser:

Der aftales med en af ulvenes forældre, om der kan arrangeres et møde, hvor ulvene kommer ud og oplever hvordan en arbejdsplads ser ud.

Beskrivelse:

Besøget kan være ved mange forskellige erhverv og gerne et sted, hvor ulvene får lov at deltage.

Plejehjem

Ulvene synger en sang

Bager

Laver noget i bageriet

Landbrug

Fodre dyr

Skovarbejder

Fælde træer

Gartneri

Plante blomster

Osv.

Tags

Varighed

Materialer

En aftale med en forældre/virksomhed.

Enheder

Deltagere

Min. 2