Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior

Formål:

Patruljen skal sammen vurdere sine egne styrker og udfordringer, for at se de muligheder de har i deres patrulje.

Beskrivelse:

Læs mere om SUMO-analyse her (http://www.kompetenceudvikling.dk/content/sumo- %E2%80%93-anerkendende-swot).

Metode:

Seniorerne instrueres i, hvad SUMO analysen går ud på. Herefter skal de analysere deres egen patrulje. Der sættes 4 A3-ark op op, en med hvert af SUMO-analysens felter. Patruljen får udleveret en stak post-its, og skal herefter finde styrker, svagheder, muligheder og trusler. Derefter samler I op på punkterne og fjerner sedler, hvis patruljen ikke er enig om, at det er rammende for patruljen.

Varighed

Materialer

4 A3 ark, et med hvert af SUMO-analysens overskrifter på. Post-its Kuglepenne

Enheder

Deltagere

Min. 4