Forfatter: Bitten Eskerod Dige

Opgaven er en tekst, hvor kort-signaturer er indsat i teksten, som vi kender fra en rebus.

En signatur-historie, der kan bruges som post på et løb. Øvelse består i at genkende signaturer.

Se vedhæftede filer. 

Løsningen på historien fra filen er:

Hr. Sand boede Mosegårdsvej 14. han var forhenværende gårdmand. Til hans gård hørte en vandmølle. Lige før vandmøllen gik en bro over en kilde/bæk. Mandens hobby var at klippe avisartikler ud. Han gik altid i sivsko eller sandaler. Hr. Sand tjente til dagen og vejen som marskandiser. Manden kom sammen med en Hr. Lynge. Han boede Skrænten 12. Hr. Lynge handlede med vindmotorer og samlede på jernbaneplakater. Han handlede med kæmpehøje stilladser, så det var en broget forretning. Venlig hilsen A. Kirkegaard.

Tags

Varighed

Materialer

Historien (se filer) Eller egne historier med signaturer fra relevante kort

Deltagere

Min. 3

Max. 9