Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Bæver

Formål:

At bæverne lærer vigtigheden af at samarbejde.

Forberedelser:

Lav en bane til raftestafet og marker en bane til blinde-par-tik.

Beskrivelse: Start mødet med at tale om bæverloven - hvad betyder sætningen "Bævere arbejder sammen"? Lad bæverne formulere, hvad det betyder for dem at arbejde sammen. Herefter laves et løb med samarbejdsøvelser:

-Vende tæppe. Lad bæverfamilien stå på et tæppe. Opgaven lyder nu på, at få vendt tæppet uden at nogen rører gulvet. Er der flere familier kan dette laves som en dyst. Tal efterfølgende med bæverne om, hvad der ville ske, hvis nogle i familien ikke vil samme vej som de andre. Gentag gerne øvelsen og se, hvor hurtig en tid bæverne kan lave.

-Raftestafet. Lad bæverfamilierne løfte en lang rafte med knobtov - brug eks. slyngstik. Lad dem herefter løbe igennem en bane, hvor det gælder om at komme igennem hurtigst. Banen kan laves, så man skal bakke, dreje rundt m.m.

-Blinde-par-tik. Der markeres en bane med en midterlinje. Bæverfamilierne kan dyste mod hinanden i denne opgave. Bæverne går sammen 2 og 2, den ene skal have bind for øjnene. På begge områder af banen placeres et antal kegler, flasker eller lign., som det gælder for modstanderne om at hente over på deres egen banehalvdel. Keglerne der indsamles placeres bag baglinjen, hvorfra de ikke kan fjernes igen. Førerens opgave er, ved at løbe med den blinde i hånden, at hente kegler på modsatte banehalvdel. Hvis man bliver tikket (rørt), skal man tilbage til egen banehalvdel.

-Bævere på tømmerflod. Alle bævere står på en tømmerflåde (et stykke stort papir). Tømmerflåden er på vej ned af en vild flod og dele af flåden går løbende i stykker (en leder går rundt og river stykker af papiret). Hvor meget kan flåden gå i stykker, inden bæverne falder i vandet? Det gælder for bæverne om at samarbejde, så de kan blive stående på mindst muligt af flåden.

Varighed

Materialer

-Tæpper eller presenninger -Rafter -Knobtov -Snor, plaststrimmel eller lign. at markere banen med. Tørklæder, -Kegler/flasker eller lign. -Papir i store størrelser, evt. avispapir.

Enheder

Deltagere

Min. 4

Max. 20