Samarbejde og demokrati i patruljen.
At gøre den enkelte spejder bevidst om, hvordan f.eks. patruljen træffer beslutninger, samarbejder, fordeler ansvar, osv. Altså meget af det, begrebet demokrati dækker over.

Demokrati findes på mange niveauer. En del af demokratiet i det danske samfund er valg til Folketinget, byråd og regionsråd. En anden del er vores tradition med foreninger med demokratisk valgte bestyrelser. I nogle familier er det normalt med familieråd, i andre snakker man måske om, hvordan næste sommerferie skal være, mens man spiser aftensmad. Også i spejderarbejdet findes demokratiet. Det er måske ikke helt så nemt at få øje på som valgplakaterne på lygtepælene.

For at medlemmerne i patruljen skal føle sig godt tilpas, er det vigtigt, at patruljen som helhed følger nogle ”regler,” når der skal træffes beslutninger, laves planer, holdes patruljeråd, vælges ansvarlige for noget osv. Disse ”regler” vil sjældent være nedskrevne, og ofte er medlemmerne af patruljen slet ikke bevidste om, at de findes.

Snak om, hvad demokrati er, og bliv enige om, hvilke ”regler” jeres patrulje skal overholde, for at I alle har det rart sammen.

Ideer til spejdernes demokratiske spilleregler” (spejderne skal nok ikke se listen, før de selv er kommet med deres bud):

  • Alle bliver hørt (respekterer andre)
  • Alle tager stilling (finder sin egen mening)
  • Alle bakker op om det vedtagne (er til at stole på)
  • Alle deltager i løsning af opgaver/problemer (tager medansvar)

Der er ansvarlighed overfor mindretallet (- så det f.eks. ikke altid bliver cykel-hike, selvom de fleste gerne vil). Måske er det også surt for de nyoprykkede, at det altid er diamantknob, der trænes, fordi de ældste kan de lettere knob i forvejen. Dem med højdeskræk synes også, det er kedeligt altid at skulle se på, at de andre klatrer osv.)

Når I har fundet frem til jeres ”regler”, kan I jo love hinanden, at de skal overholdes i fremtiden. Læg mærke til ,om I bruger og husker jeres regler, og tag emnet op igen, f.eks. efter et par måneder.

Spørgsmål:

  • Når flere deler ansvaret, bliver der så mindre ansvar til hver?
  • Hvem er ansvarlig for at alle i patruljen har det godt? Patruljelederen? Den enkelte? Alle?
  • Hvem bestemmer i patruljen? Og hvem bestemmer hvad?
  • Hvad er demokrati? I verden? I Danmark? I lokalområdet? I familien? Blandt vennerne?

 

 

Varighed

Materialer

Børnerådet arbejder bl.a. med demokrati for børn og unge. I kan finde mere information og inspiration på www.boerneraadet.dk

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 9