Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior

Formål:

Seniorerne skal lære procespilen at kende, som værende et effektivt projektmanagement værktøj. 

Metode:

Aktiviteter der foregår i eller med vand er altid et hit hos børn og barnlige sjæle. Tit når man tager i svømmehal ender det ofte i fri leg. Planlæg jeres aktiviteter der. Lav et løb eller en samarbejdsøvelse.

Beskrivelse:

I første fase fokuserer i på cirkelen i modellen. Forestil Jer, at I sidder 3 år efter I startede processen. Hvad er der sket i de sidste 3 år? Forhold Jer til alle de drømme, I hver især havde, dengang processen skulle starte. Skriv Jeres betragtninger ned i nutidsform.

I anden fase fokuserer I på, hvad I gjorde for at opnå drømmen i cirkelen. Dette skriver I ned i pile, så får I her retningslinjer for, hvordan I skal agere for at opnå drømmen. Skriv dette i datid.

I den sidste fase skal I se på de udfordringer I vil møde, for at opnår drømmen. Udfordringerne skriver I ned i kassen yderst til venstre. Udfordringerne må ikke komme mellem pilen og cirkelen– fremgangsmåden og drømmen.

Gør som I har skrevet i pilen, og det vil føre Jer til drømmen. Prøv at formulere udfordringerne så løsningen er umiddelbart.

Før I afslutter aktiviteten helt, så ret fokus mod drømmene igen. Hvor er det I vil hen? I kan opmuntre hinanden til at glæde jer over den fremtid der kommer, når drømmen er opfyldt, og så er motivationen der allerede. 

Varighed

Materialer

Udprint med procespilen, se Bilag 3(Download PDF)

Enheder

Deltagere

Min. 4