Forfatter: Karen Dorte S. Simonsen

Fangeleg, hvor omdrejningspunktet er en gren.

Et barn får en gren i hånden. Et andet barn skal fange barnet med grenen i hånden. Den, der har grenen, skal forsøge at give denne videre til en anden i flokken, før han bliver fanget.
Det er hele tiden den, der har grenen, som skal fanges. Når det lykkes fangeren at fange det barn, der har grenen, bytter de to roller.

Tags

Varighed

Materialer

Gren

Deltagere

Min. 5

Max. 36