Forfatter: Bitten Eskerod Dige

Ved hjælp af en "bingoplade" lærer spejderne om forskellige ting i naturen. 

En bingoplade tegnes på papir eller afmærkes med en pind på jorden. Bingopladen laves som et kvadrat, delt i 9 eller 16 felter.

Bingoplader kan downloades gratis her: https://www.naturhandel.dk/naturbingo/

I hvert felt lægger lederen en natur-ting, som er fundet i området. Det kan f.eks. være blade, blomster, sneglehus, levende dyr, fjer, kogler, vand, affald osv. 

Hvert deltagende hold får udleveret, eller laver, hver deres bingoplade. 

Det gælder nu om for holdene, evt. på tid, at finde de samme ting som på lederens bingoplade og at lægge tingene i de samme felter, som lederen har gjort.

Første hold, der fylder pladen, får naturbingo og vinder. 

Det giver selvfølgelig ekstra point at kende navnene på alle tingene.

Varighed

Materialer

9 eller 16 naturting Evt. en "bingoplade"

Deltagere

Min. 3

Max. 9