Forfatter: Christina Graversgaard

Denne leg hedder også "Tyren i det røde hav".

"Mågen og sildene" er en fangeleg.

En person er i midten (mågen). De resterende (sildene) står i en rundkreds med et reb i hånden. Nu gælder det for mågen i midten om at fange en sild, men personerne som holder i rebet må gerne slippe. Falder rebet på jorden, skal den som sidst slap, ind i midten.

Der kan evt. være to personer til at fange.

Varighed

Materialer

Et langt reb

Deltagere

Min. 12

Max. 36

Kompetencezoner