Forfatter: Rolandposten

Løb til en spejdertur i skoven. Naturløbet fungerer bedst på en spejdertur.

Løbet bringer patruljen på en tur rundt i mange forskellige naturtyper.

Alle poster er dobbeltposter, dvs. der er to opgaver pr. post.

Hver post tager 10-15 min.

Post 1 (Muddersti): Lav en gipsafstøbning af et dyrespor. Genkend dyrespor (f.eks. på tegninger fra Spejderliv).

Post 2 (Skov/eng): Undersøg 1 kvadratmeter jordbund for dyreliv. Genkend de insekter, der findes (tag en insektbog til hjælp).

Post 3 (Sø): Find pH-værdien i søen v.h.a. indikatorpapir (kan købes i Matas). Slå flest mulige smut i søen med en sten.

Post 4 (Løvskov): Mål højden af et træ. Find blade og genkend dem (Find hjælp i en bog om træer).

Post 5 (Nåleskov): Find dyremærket materiale (afgnavne kogler o.s.v.). Kast med kogler mod et mål lavet af naturmaterialer.

Post 6 (Åbent land): Find vindretningen v.h.a. kompasset. Afstandsbedømmelse (større afstande kontrolleres med et kort).

Tags

Varighed

Materialer

pH-indikatorpapir Gips Bøtte til at blande gips i Insektbog Bog om træer Kompas Spejderliv

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 36