Forfatter: Nielse

Deltagerne skal arbejde sammen i hold om at få bygget en figur.

Deltagerne deles i to hold, som skal dyste imod hinanden. Deltagerne skal bygge en bestemt LEGO-figur. Holdene må ikke se LEGO-figuren før legens start.
Holdene stiller sig op et stykke fra deres figur. Opgaven er, at de skal bygge en tilsvarende figur med de klodser, som holdet har. Deltagerne løber hen til figuren, en og en, og ser på figuren. Ved holdets figur ligger der løse klodser, som er magen til dem, deres figur er lavet af. Deltagerne tager den brik, de skal sætte næste gang for at bygge figuren.
Der må kun tages en brik ad gangen. Figuren, de skal bygge, står i en sådan afstand, at deltagerne ikke kan se den fra stedet, hvor holdet står. Når en deltager er kommet tilbage til sit hold og har placeret sin klods, må den ikke fjernes igen fra den skulptur, holdet er ved at lave. Det hold, der bliver først færdig, vinder dysten. Eller det hold, som har den mest vellignende figur i forhold til originalen.

Varighed

Materialer

LEGO-klodser (to identiske sæt til hvert hold)

Deltagere

Min. 4

Max. 30