Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior

Formål:

Spejderne skal lære om konflikthåndtering på et teoretisk niveau, for at kunne håndtere fremtidige situationer, som patruljen eventuelt kommer til at stå i.

Forudsætninger:

Lederen kan finde information om konflikttrappen og konflikthåndtering her www.konfliktloesning.dk/side/15/konflikttrappen.

Varighed

Materialer

Udprints af Konflikttrappen, se Bilag 2(download PDF)

Enheder

Deltagere

Min. 3

Kommentarer (0)

Ingen kommentarer