Forfatter: Udfordrende aktiviteter - Senior

Formål:

Spejderne skal lære, at tænke ud af boksen – og så på at udnytte deres muligheder optimalt. Spejderne skal lære, at kommunikation er yderst vigtigt i et projekt, for at det opfylder alles forventninger og drømme.

Metode:

Rammer

Lederen fortæller først om hvad rammer i et projekt er (fx økonomi, fysiske omgivelser, evner, materialer til rådighed, osv.). Derefter skal patruljen selv analysere sig frem til alle de rammer, som de kan komme i tanke om. Lederen skal være klar på at svare på spørgsmål, for eksempel om økonomi. Kommunikation & interessenter Lederen fortæller om hvorfor det er vigtigt, at have kommunikation både internt og eksternt i et projekt. Og forklare herefter hvad en interessent(stakeholder) er; en gruppe eller et individ som har brug for informationer om projektet.

Patruljen skal herefter udfylde en interessantanalyse bilag 4(Download PDF) – til projektet »Patruljens weekendtur«.

Varighed

Materialer

Bilag 5(download PDF)

Enheder

Deltagere

Min. 4