Løfte en del af det ansvar vi som KFUM-spejdere har overfor samfundet og at give den enkelte spejder oplevelsen af at gøre noget godt for andre.

 

Som spejder har du et ansvar overfor det samfund, du er en del af. Som spejdere vil vi gerne tage aktiv del i at løse nogle af de opgaver, der findes i lokalsamfundet. Denne aktivitet kan benyttes som gruppe-, trop-, eller patrulje-projekt.

Tænk over jeres lokalsamfund. Snak om de forskellige områder, hvor mennesker eller naturen har brug for jeres indsats. Lav evt. en brainstorm. Noter 3-5 områder hvor I kan hjælpe. Eksempler på områder, hvor I kunne yde en indsats:

En gruppe personer (børn, ældre, ensomme, handicappede, flygtninge, stressede,..)

En dyreart eller et stykke natur

Snak om, hvad I som spejdergruppe kunne gøre ved hvert enkelt af disse områder. Udvælg det område, I vil arbejde videre med. Lav herefter et projekt, der gør noget ved det område, I har valgt.

Her er en række eksempler på aktiviteter/projekter. Måske kan de inspirere jer til at finde netop det der passer til jer og jeres lokalområde.

Rense et stykke af stranden eller åen

Opsætte fuglekasser i den lokale park

Bygge et natur-klatrestativ til børn i skoven

Invitere nogle handicappede med til spejdermøde

Hjælpe nogle ældre i området med indkøb og andre praktiske ting

Invitere den lokale blinde-børnehave på skovtur

Få etableret offentlig bålplads i et hjørne af parken

Hjælpe folk med at hente/aflevere kundevogne og pakke varer foran et supermarked

Invitere nogle flygtningefamilier med på en gruppe-familie-weekend

Deltage i registrering af dyr og planter. Se evt. Skov- og Naturstyrelsen (www.sns.dk) eller Danmarks Miljøundersøgelser (www.dmu.dk)

Besøge et værested for ældre. Lav måske en aftale om, at der kommer 2 spejdere hver mandag eftermiddag.

Tag en tur rundt på legepladserne i dit lokalområde, registrer ødelagte og farlige ting, og aflever listen til teknisk forvaltning i din kommune eller til ejeren. Se evt. mere om legepladser og sikkerhed på Forbrugernes Internetportal (www.fi.dk), eller bestil en håndbog om legepladser (20,-) på tlf. 70131340

 

For mange af disse ideer gælder, at I skal huske at drøfte jeres ide med de mennesker, den involverer eller med den, der ejer/administrerer området og at tjekke relevante regler (fx vedr. legepladser).

Varighed

Materialer

Ingen - til at begynde med.

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 36

Kompetencezoner