Forfatter: Christina Graversgaard

Deltagerne skal gruppevis vise forskellige følelser. 

Deltagerne deles i små grupper.

Instruktøren peger skiftevis på en gruppe og siger en sindsstemning, som gruppens deltagere så skal vise eller dramatisere.

Varighed

Materialer

Ingen

Enheder

Deltagere

Min. 3

Max. 30

Kompetencezoner