Forfatter: Louise Leth Nakskov & Christian Bloch Hansen

I 2013 og 2014 Kunne man hos KFUM-spejderne i Danmark deltage i DEN STORE BATTERIKAMPAGNE. Som del af kampagnen kunne spejderne tage et specialmærke, som rummede en masse spændende aktiviteter.

Citronbatteri

Sikkerhed:

- Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne - dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne.

- Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er uden om ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over.

- Multimeteret kan måle, om der er strøm i den opstilling du har lavet. I skal bruge det til at måle spændingen i et kredsløb, hvilket måles i volt (V). Sæt den sorte ledning i det midterste hul og den røde i hullet til højre. Skru derefter pilen over mod Volt-symbolet, og sæt den på tallet 2. Multimeteret kan nu måle op til 2V. Sæt multimeteret ind i et kredsløb for at måle strømmen; lad fx spidsen på den sorte ledning røre ved pluspolen på et batteri, og den røde ved minuspolen. Skru evt. pilen et tak ned, hvis der ikke vises nogen strøm.

- Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol (-) og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker.

Vejledning:

1. Rul de tre citroner på bordet med håndfladen, og skær derefter citronerne over. Skær derefter to små snit med ca. 1 cm mellemrum i hver af de halve citroner.

2. Sæt én zinkplade og én kobberplade fast i snittene på hver af citronerne. Zink- og kobberpladerne må ikke røre hinanden.

3. Zink- og kobberpladerne fungerer som elektroder, og du har nu lavet seks mini-batterier. Zinkpladen er batteriernes negative pol (-), og kobber er batteriernes positive pol (+).

4. Forbind alle citronerne med hinanden ved at forbinde én citrons kobberplade med en anden citrons zinkplade. Gentag dette for alle citronerne, men til sidst skal der være to ledninger, som kun er forbundet med citroner i den ene ende. Den ene frie ledning skal være forbundet med en kobberplade, og den anden ledning skal være forbundet med en zinkplade.

5. Ledningen, der er forbundet med zinkpladen, forbindes med en rød diodes korte ben. Ledningen, der er forbundet med kobberpladen, forbindes med den røde diodes lange ben. Du har nu lavet et færdigt kredsløb, hvor dioden burde lyse.

 • Dioden lyser kun meget svagt, så sluk eventuelt lyset, da du så bedre kan se den lyse.

 • Hvis dioden ikke lyser, kan det være fordi kobber- og zinkpladerne i den enkelte citron rører hinanden.

 • Lyser dioden stadig ikke, så tjek om alle dine ledninger er forbundet korrekt. Zink i en citron skal altid være forbundet med kobber i en anden citron. Hvis dioden stadig ikke lyser, så sæt elektroderne (kobber- og zinkpladerne) tættere på hinanden, dog uden de rører hinanden.

6. Prøv at erstatte dioden med et multimeter, og se hvor stor en spænding (volt), at dit batteri giver.

7. Du kan desuden prøve at gentage forsøget med fx kartofler. Citronbatteriet virker ved elektroner vandrer fra den ene metalplade til den anden gennem citronkødet. Citronens indhold af citronsyre og det vand, der er i citronen, gør dette muligt. Elektronerne bevæger sig videre gennem ledningerne og igennem dioden, som dermed lyser. Den røde diode kræver ca. 1,8 volt for at lyse.

www.spejderaktiviteter.dk  kan du finde mange af de spændende aktiviteter fra DEN STORE BATTERIKAMPAGNE. Du kan også downloade kampagnematerialet som pdf fra både 2013 og 2014. God fornøjelse.

Varighed

Materialer

3 citroner 1 rød diode 6 zinkplader – eller andet zinkholdigt materiale, fx papirclips 6 kobberplader – eller andet kobberholdigt materiale, fx gamle mønter 7 ledninger med krokodillenæb 1 multimeter

Deltagere

Min. 2