Forfatter: ARAB

Lederne kan ved hjælp af denne aktivitet finde ud af, hvilke temaer, der skal tages op til en andagt.

Spejderne stiller op på to rækker, og alle får bind for øjnene. Lederen har på forhånd forberedt spørgsmål, der dækker mulige temaer til en kommende andagt eller lignende. Spørgsmålene kunne fx dreje sig om:

  • Hvor mange har ikke gjort en god gerning i denne uge?
  • Har du gået over for rødt lys?
  • Har du røget vandpibe?
  • Spiser du 6 stykker frygt eller grønt om dagen?
  • Hvor mange har kysset en anden?

Hvis Ii har lyst til at udvide aktiviteten:
Deltagerne tager bindene af, og der diskuteres i fem minutter om de stillede spørgsmål.

Derefter prøver spejderne at gætte, hvor mange der rakte hånden op på de stillede spørgsmål. (lederen har under aktiviteten talt antal hænder sammen).

Tags

Varighed

Materialer

Tørklæder til at tage for øjnene Papir med relevante spørgsmål Blyant

Deltagere

Min. 12